TransfertoCOOPS

– Innovativa affärsmodeller för personalövertagande av företag

Internationellt

I förstudien TransfertoCOOPs  ingår ett stort antal nationella organisationer från olika länder. Bland dessa finns ett antal ”huvudpartners” i vilka länder det faktiska utvecklingsarbetet  företrädelsevis sker. Utöver Coompanion Sverige ingår Les Scoop (projektägare), Cooperatives EuropéFebecoop och CAAP.