TransfertoCOOPS

– Innovativa affärsmodeller för personalövertagande av företag

Modeller som särskilt lämpar sig i samband med:

att befintlig(a) ägare vill ”bredda” ägarskapet och öka engagemanget.

+

att ägare och/eller anställda vill ”generationsskifta” företaget till anställda.

som alternativ till att företag läggs ner.

som alternativ till att företag köps upp och flyttas.

Se den 6 minuter långa animerade filmen om medarbetarövertagande/transformering av företag här nedan

 

För Rådgivning och information om företagsöverlåtelser till medarbetarägda företag, kontakta i första hand ditt regionala Coompanionkontor.

I ett internationellt perspektiv är det vanligt med personalövertagande i form av medarbetarägda kooperativa företag. I Sverige är antalet exemplifieringar mera blygsamma varför vi valt att samverka i ett europeiskt nätverk, TranfertoCOOPS, i syfte att utveckla smarta svenska affärsmodeller.

Tillsammans med våra internationella partners har vi bl.a. lanserat en Europeisk hemsida, vilken förklarar personalövertagande och påvisar tillvägagångsättet. Även om det finns många villkor och förutsättningar som är de samma i de olika länderna finns skillnader. De svenska förutsättningarna, villkoren – affärsmodellen för personalövertaganden arbetas det på just nu.

Länkar

Together

En förstudie baserad på personalövertagande som alternativ till företagsnedläggningar och generationsskiften.

Leif Tyrén, Värmlandskooperativen

Ladda hem

When Employees Take Over

Prof. Mattias Nordqvist, PhD Prof. Karin Hellerstedt, PhD Matthias Waldkirch, PhD

Läs mer

Hållbar ägararkitektur för Sverige

Sophie Nachemsson Ekwall, för Global utmaning

Läs mer

Ett Sverige där anställda äger

Sophie Nachemsson Ekwall, för Global utmaning

Läs mer

Kan vi göra det själva

En film baserad på ekonomisk demokrati.

Patrik Witkowsky

Se filmen

Regionala rådgivare

Hitta din lokala rådgivare på Coompanions hemsida.

Till Coompanion.se

Sidan är utvecklad och  administreras av Coompanion Värmland